Phone:+299 31 40 30 Emergency:+299 48 64 37
+299 31 40 30 +299 48 64 37

WELCOME TO SIKUKI NUUK HARBOUR

THE GATEWAY TO GREENLAND

Sikuki Nuuk Harbour is a modern sea-port in Nuuk, the growing Capital of Greenland.

The port is strategically well-placed on the West Coast of Greenland, an ice-free part of the Arctic open for all year operation.

The port provides facilities for container traffic, trawlers and cruise vessels, and has the size and capability for handling and storing large-scale transshipment of cargoes.

Nuuk has a wide range of professional contractors and workshops to support any operation in Greenland. As well as regular shipping and flight connections all year.

A warm welcome to the Port of Nuuk

WELCOME TO SIKUKI NUUK HARBOUR

THE GATEWAY TO GREENLAND

Sikuki Nuuk Harbour is a modern sea-port in Nuuk, the growing Capital of Greenland.

The port is strategically well-placed on the West Coast of Greenland, an ice-free part of the Arctic open for all year operation.

The port provides facilities for container traffic, trawlers and cruise vessels, and has the size and capability for handling and storing large-scale transshipment of cargoes.

Nuuk has a wide range of professional contractors and workshops to support any operation in Greenland. As well as regular shipping and flight connections all year.

A warm welcome to the Port of Nuuk

WELCOME TO SIKUKI NUUK HARBOUR

THE GATEWAY TO GREENLAND

Sikuki Nuuk Harbour is a modern sea-port in Nuuk, the growing Capital of Greenland.

The port is strategically well-placed on the West Coast of Greenland, an ice-free part of the Arctic open for all year operation.

The port provides facilities for container traffic, trawlers and cruise vessels, and has the size and capability for handling and storing large-scale transshipment of cargoes.

Nuuk has a wide range of professional contractors and workshops to support any operation in Greenland. As well as regular shipping and flight connections all year.

A warm welcome to the Port of Nuuk

WELCOME TO SIKUKI NUUK HARBOUR

THE GATEWAY TO GREENLAND

Sikuki Nuuk Harbour is a modern sea-port in Nuuk, the growing Capital of Greenland.

The port is strategically well-placed on the West Coast of Greenland, an ice-free part of the Arctic open for all year operation.

The port provides facilities for container traffic, trawlers and cruise vessels, and has the size and capability for handling and storing large-scale transshipment of cargoes.

Nuuk has a wide range of professional contractors and workshops to support any operation in Greenland. As well as regular shipping and flight connections all year.

A warm welcome to the Port of Nuuk

WELCOME TO SIKUKI NUUK HARBOUR

THE GATEWAY TO GREENLAND

Sikuki Nuuk Harbour is a modern sea-port in Nuuk, the growing Capital of Greenland.

The port is strategically well-placed on the West Coast of Greenland, an ice-free part of the Arctic open for all year operation.

The port provides facilities for container traffic, trawlers and cruise vessels, and has the size and capability for handling and storing large-scale transshipment of cargoes.

Nuuk has a wide range of professional contractors and workshops to support any operation in Greenland. As well as regular shipping and flight connections all year.

A warm welcome to the Port of Nuuk

WELCOME TO SIKUKI NUUK HARBOUR

THE GATEWAY TO GREENLAND

Sikuki Nuuk Harbour is a modern sea-port in Nuuk, the growing Capital of Greenland.

The port is strategically well-placed on the West Coast of Greenland, an ice-free part of the Arctic open for all year operation.

The port provides facilities for container traffic, trawlers and cruise vessels, and has the size and capability for handling and storing large-scale transshipment of cargoes.

Nuuk has a wide range of professional contractors and workshops to support any operation in Greenland. As well as regular shipping and flight connections all year.

A warm welcome to the Port of Nuuk

Nye forholdsordrer - New Instructions

Sikuki vil afkræve en ”Maritime Declaration of Health” ved HVERT havneanløb for følgende skibe i international fart, der har været i udenlandsk havn indenfor 14 dage.

 • Gods- og forsyningsskibe
 • Krydstogtsskibe
 • Fiskefartøjer
 • Forsvarets skibe (Kongeriget)
 • Private skibe

Såfremt et skib ikke kan levere en ”ren” Maritime Declaration of Health, hvor alle rubrikker er udfyldt med ”NO” til havnemyndigheden vil følgende ske:

 1. Havnemyndigheden underretter skibet om at blive liggende udenfor havnen og tage kontakt til landslægeembedet på tlf.: +299 34 51 92 samt nun@nanoq.gl
 2. Skibet tager kontakt til landslægeembedet for en sundhedsfaglig drøftelse af den konkrete situation.
 3. Landslægeembedet giver besked til Grønlands Politi (vagtcentralen) om hvorvidt skibet er frigivet til at gå til kaj og om der i øvrigt er handlingsanvisninger.
 4. Grønlands Politi giver skriftligt besked til havnemyndigheden i den pågældende havn samt skibet med landslægeembedet og den centrale havnemyndighed cc.
 5. Havnemyndigheden i den pågældende havn giver først skibet tilladelse til at anløbe havnen og gå til kaj, dersom landslægeembedet har frigivet skibet.

Forsvarets skibe samt forsyningsskibe fra RAL og Polaroil har tilladelse til, uden forudgående godkendelse af en ”Maritime Declaration of Health”, at gennemføre tekniske anløb, hvor der ikke kommer mandskab i land

Sikuki will require a ”Maritime Declaration of Health” before allowing port call of any of the following vessels having departed a foreign port within 14 days from seeking port in Greenland.

 • Container and Supply vessels
 • Cruise vessels
 • Trawlers
 • Navy and Coast Guard vessels (Danish)
 • Private vessels

In case a vessel cannot provide the Port Authority with a “clean” Maritime Declaration of Health, where all categories are marked “NO” the following will take place:

 1. The Port Authority will require the vessel to remain outside the port and contact the Health Authorities on tlph. +299 34 51 92 an mail nun@nanoq.gl
 2. The vessel must contact Health Authorities for a medical evaluation of the situation.
 3. The Health Authorities will inform the Greenlandic Police if the vessel is allowed to berth as well as if any precautionary actions are to be taken.
 4. The Greenlandic Police will inform the local Port Authority and the vessel with copy to the Central Port Authority and the Health Authorities.
 5. The local Port Authority will not permit the vessel to berth in the port until the Health Authorities has released the vessel.

Navy and Coastguard vessels as well as supply vessels from RAL and Polaroil are allowed technical calls with no crew going ashore without presenting the "Maritime Declaration of Health".

STAY POSTED

NEWS FROM SIKUKI

 

 

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok