Phone:+299 31 40 30 Emergency:+299 48 64 37
+299 31 40 30 +299 48 64 37

Akinik Iluarsaasseqqinneq - Rate adjustment - Regulering af takster

Akinik Iluarsaasseqqinneq - Rate adjustment - Regulering af takster 11. december 2020

Akinik Iluarsaasseqqinneq

1. januar 2021-imiit atuutilersussamik Sikukimit akit iluarsaanneqarlutik allanngortinneqassapput.

Akit tamarmik 2%-inik qaffanneqarlutik nalimmassarneqassapput.

 

Regulering af takster

Den 1. januar 2021 regulerer Sikuki Nuuk Harbour A/S takster.

Alle takster reguleres med en stigning på 2%.

 

Rate adjustment

On January 1, 2021, Sikuki Nuuk Harbour will adjust rates.

All rates will increase by 2%.

NEWS